Loading...

Kontakt

Skontaktuj się z nami

NOVA STODOŁA
Ul. Częstochowska 2f
42-270 Kłomnice

e-mail: kontakt@novastodola.pl

Zamówienia: +48 343 000 434
Manager: +48 690 969 690


,,Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Zbigniew Kowalczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ZBIGNIEW KOWALCZYK PPHU AMKEZ z siedzibą w Kłomnicach, ul. Częstochowska 2F, 42-270 Kłomnice, NIP: 5741008888.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

NUMER KONTA BANKOWEGO
WESELA I INNE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Bank PKO
84 1020 3958 0000 9102 0217 4258

 

*wpłacany zadatek rezerwacyjny jest bez zwrotny w przypadku nie skorzystania z usługi.